KENDİLERİNDEN OLMAYANLARA KARŞI ÜMMET

 “Siz insanlar için meydana çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz”

Eğer biz: “Vatan sevgisi imandandır” dersek, tekfirciler “eklenmiş hadistir” derler. Lakin Beled Suresi hakkında hiçbir şey şey demeye kadir değillerdir.” Andolsun bu beldeye – Ki sen bu beldede oturmaktasın.” Bu ayetlerdeki “La” harfinin irabı (dilbilgisi) hakkında iki mezhepten biri “La” nafiyedir manası da Allah’u Teala, kanını helal kılan ahalisi olduğu müddetçe Mekke (Peygamberin şehri ve vatanı) hakkında kasem etmiyordur. İkinci mezhep ise “La” harfini zaide (fazlalık) olarak görmekte ve anlamı, eğer peygamber halen yani şimdi orada ikamet etmekte ise Allah (c.c) Nebi vatanı olan Mekke adıyla kasem etmekte olduğundan yanadır.

Vatanlar duvarları ve sokaklarıyla değil, iyi sakinleriyledir.

Kur’an-ı Kerim, vatanlarını inşa eden ve ona sadık kalan iyi kalpli ahalisinin içinde oturduğu vatana kasem getiriyor. Vatan da her daim ona sadık olan insanlarını çağırmaktadır. Çünkü vatan onları bağrına basan ve düşmanlarına karşı koruyan toprak ve evdir.

Hikayemiz ise Peygamberin vatanı Mekke’ye olan sevgisinden bahsedecek olursak, O Muhacir olarak yola çıktığı Medine’ye doğru yola çıktığında arkasına dönerek ve ağlayarak:”Allah biliyor ki sen benim için en sevgili topraksın, eğer ahalin beni çıkarmasalardı çıkmazdım” söylemişti.

Yine Kendisi ve Muhacir Ashabı Medine’de oturduklarında Mekke’yi özlemeye başlamışlardı. Kendisi ile müşrikler ve Yahudilerle savaş patlak verdiğinde Müslüman yaralılar Beni Nudayr veya Beni Kurayza kabilelerine gidip tedavi olmadılar!. Resul-u Ekrem,  içinde bulunan muhtelif dinleriyle bütün Medine ahalisiyle muahedesinde;”bu belge sahipleri onlardan başka ümmet” olarak gelmiştir.

Suriyeliler bütün mezhep ve taifeleriyle kendilerine dayatılan bu zalim esnasında da kendilerinden olmayanlara karşı ümmettiler. Bu da büyük zaferlerinin sırrıydı. Resul-u Ekrem ve ashabı nasıl vatanlarını sevdiyse Suriyeliler de vatanlarını sevdiler. Ashab-ı Kiram da nasıl düşmanlarının yanına tedavi olmak için gitmediyse şerefli ve onurlu Suriyeliler de ülkelerinde tedavi olmaktadırlar. Ama tedavi için İsrail’e gidenler ise… Cevabı sevgili okurun yanındadır.

  • Ali El- Şuaybi.

اترك تعليق

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz