Yedi Menzile

Kötü tüccar dükkanının önüne şekil ve lezzet bakımından bir dizi güzel meyveler koyar, lakin her müşteri geldiğinde ona bu satılık değil şekil ve lezzet bakımından daha kötülerini vererek kötü tüccarın örneğini gösterir..!

İslam’ı kendilerine reklam edinenler de öyledir, lakin bunlar insanlara ne İslam’ın rahmet ve sevgisini verir ne de yüce kelimelerini (Allah’ın kulları kardeş olunuz) gösterirler. Onların söylediği ve ortaya döktüğü her şey eskiden bir ümmeti zayıflatmak ve parçalamak için yeterliydi.

Sadece zayıf olmasını isteyen düşmanları ise çeyrek ve yarım eğitimli basit Müslümanların geneline en güzel varış yolunun ticaretini yaptıkları İslam’ın sancağını kaldırmakta idi!… İşte tam da burada onların sesleri yükselmeye başlar.

Ama kendilerini sahabelerin, tabilerin, fıkıhçı ve muhaddislerin yerine koyanlar, vahhabilerin en büyük sihirbazının sözlerine kananların durumu bir başkadır. Eğer bana vahhabilerin önde gelenlerinin (Muhammed b. Abdulvahhab) ne dediğini soracak olursan büyük bir kolaylıkla sana: Adamlarının bütün Müslümanları öldürmek ve bıçaktan geçirmelerini aklamak için dünyadaki bütün Müslümanları kolaylıkla kâfir diye nitelendirdi derim. Yedi menzilenin altında olan herkes müşrik ve kâfirdir. Her kim ki bir müşrik öldürürse cennete girer(!) diyordu. Böyle yaptı, şimdi de onun izinde yürüyenler de aynısını yapıyor! İşte bunlar kendilerini sahabe ve onların tabilerinin izinden yürüdüklerini zannedenlerdir.

Bunun mukabilinde Hz. Peygamber(s.a.v) Buhari 2. Cilt’te “Menakib el Nübüvve” başlığı altında ne buyurdu?

Resulullah: (Vallahi İnnî mâ ehâfu aleykum eşşirka min ba’dî) ”Vallahi, benden sonra şirke düşmenizden korkmuyorum” diye buyurmuştur.

Bizler de bütün Müslümanlar, Muhammed b. Abdulvahhab’ın Müslümanları öldürmeye gerekçe bulmak için iddia ettiklerinin(!) aksine, şirki bizden uzak tutan, bunu belirten ve bunun üzerine kasem getiren Resulullah’a inanıyoruz.

Cahiller bir dizi iddia, yalan ve iftira (ne sıfat verirseniz verin) yaymaya başladılar. Bu kapıları ne zaman kapatıp vatanları ve insanları onlardan koruyacağız? Bize dayatılan savaş, onlara karşı nasıl cevap vereceğimizi, vatanı ve insanları onların şerrinden nasıl koruyacağımızı öğretti. Suriye Sevgi Denizinin Yolundan Gidiniz.

Dr. Ali EL ŞUAYBİ

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*