? Onurlu Suriyeli Vatandaşın Tekelinde Olan Sorular

Suriye Arap Cumhuriyetinin altyapılarının yıkmasından Fabrika ve tesislerin tahrip edilmesinden yararlanan kim?

En güvenli ülkelerinden biri iken ülkedeki istikrar ve güvenlik eksikliğinden yararlanan kim?

Suriye toplumunun parçalanmasından, mezhep çatışmasının derinleşmesinden, kin ve nefret kültürünün yayılmasından yararlanan kim?

Suriye ordusunun hedeflenerek zayıflatılması ve hedeflerinin dağıtılmasından yararlanan kim?

Devlet ekonomisinin kötüleşmesi, zenginliklerinin azalması, sanayi ve tarım gelişmesinin aksatılmasından yararlanan kim?

Suriye Arap Cumhuriyetinin kimliğini taşıyan ve dünyanın mirası olan eşsiz tarihi eserlerinin yıkılmasından yararlanan kim?

Dış müdahalelerle devletin egemenliği, heybeti ve gereksinimlerini vurmaktan faydalanan kim?

Sosyal, kültürel, eğitimsel ve ideolojik alt yapıların vurulması ve kötülenmesinden faydalanan kim?

Suriye toplumunda terör, panik ve korku estirilmesi, güven ve istikrarı bozmaktan faydalanan kim?

Bu ve bunun gibi daha sayılamayacak kadar birçok soruyu, halen terörü destekleyen ülkelerin şüpheli rolü ile ülkenin maruz kaldığı küresel komplonun hedeflerine belirsizlikle bakan her Suriyeli vatandaşın tekeline bırakıyoruz. Şüphesiz bu sorulara temiz kalple, bilinçli bir şekilde, doğruluk ve şeffaflıkla cevap vermesi gerekiyor. İşte o zaman komplonun boyut ve hedefleri belirecek, ardından Suriye devleti, halk, ordu ve onurlu dost ülkelerin sığınacak tek yer olduğunu anlayacaktır. Vatandaşa onurlu bir yaşam sunmaya özen gösteren ve koruyan, devlet egemenliğini korumak ve onu parçalamaktan men eden şefkatli baba ve sıcak anne kucağının da ta kendisi olacaktır Suriye.

  • Onurlu vatandaş

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*