” Suriye’nin İstiklali Zamanında Politik Nüktenin Rolü “

Güvenlik Konseyinde Suriye’nin istiklali konusu ele alındığı zamanda İngilizler şiddetle karşı çıkarlar ve “Suriye’de kalmak için Fransızlar çıktıktan sonra Suriyeliler birbirleriyle çatışacaklar” derler. Fransızlarda kendi yönlerinden Suriye’de bulunmalarından dolayı gerekçeleri ise ;”Eğer Suriye’yi bırakır çıkarsak hiçbir faydasını görmeyeceğiz çünkü İngilizler yerimizi alacak” derler.

O yıl Suriye Heyetine başkanlık eden Faris el Huri ayağa kalkarak; “Sizin bu tutumunuz şu hikâyeye benziyor. Adamın biri kırmızı bir fenerin yaslandığı bir taş yığını görür. Bu taş yığını nedendir diye sorar. Ona, feneri üzerine oturtmak için derler, kendisi peki bu fener ne içindir diye sorar. Kendisine, yoldan geçenler taşlara takılıp düşmemeleri ve bu taşları görmek için derler!!!…

Meclis üyeleri bu nükteye gülerek İstiklalin 2 ay sonra ilan edilmesi üzerine karar kılarlar.

Faris el Huri, grurula Güvenlik Konseyinin İstiklali 2 ay sonra kararlaştırdığı haberini hükümete bildirir. Hükümet de Konseyin istiklali neden şimdi değil de iki ay sonra kararlaştırdı diye kızgınlığını ve razı olmadığını bildiren bir yazı gönderir. Hükümet Faris Bey’den bu erteleme işine karşı çıkmasını talep eder. Faris Bey de Hükümete yine nükte ile cevap verir. Cevabında; “Katana ilinde uzun sakallı bir adam varmış. Günlerden bir gün sakalını düzeltmek için berbere gider. Ancak berber öyle görünüyor ki biraz elini bastırarak nerdeyse tümünü alır. Traş olan adan buna kızar ve berber hakkında dava açmaya karar verir. Avukatlardan birine giderek durumu anlatmaya çalışır. Avukat ona, sana nasihatim bu davayı açma der!…

Ona, neden diye sorar….!!!????

Avukat; Çünkü mahkeme ancak iki hafta geçtikten sonra veya sırası gelince bakar. Şimdiden iki hafta sonrasına sakalın aynı eskisine dönmüş olur der.”

Kabine bu nükteye gülerek;”Vallahi doğru, çünkü kararı protesto edersek davanın yeniden görüşülmesi için aylar ayları geçecek ve hiç faydasını görmeyeceğiz…… İki ayı kabul edelim, derler.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*