Her Türlü İçgüdüsel Konuşma Ne Bizdendir Ne de Bizler Ondanız

  • İçgüdülerle hiçbir ilgisi olmayan, kin ve nefret güdülerinden uzak, kin ve intikamla ilgisi olmayan mantıksal, siyasi ve kültürlü konuşmalara ne kadar da ihtiyacımız var.

  • Sağlıklı, selim ve her türlü kir ya da kinden veya eğrilikten uzak konuşmalara ne kadar da çok ihtiyacımız vardır!

Birileri çıkıp da diyebilir ki: hepimiz içgüdüler ve deliliğe doymuş bir ortamda yaşamamızla bu niteliklerde bir konuşma istemek mümkün müdür? Cevap ise:

Bir hasta en kötü hale gelip tıbbi ameliyata ihtiyaç duyduğunda ameliyathanenin her türlü mikrop ve bakteriden tamamen sterilize edilmiş olması gerekir. Aksi halde ameliyat başarılı olamaz. Vatan da şu an hastadır ve tıbbi bir ameliyattan geçmektedir. Sosyal ve organik dokusuna yayılan kanseri temizleme ve arındırma ameliyatından geçmektedir. Bu da Suriyelilerin yaratıcı ve oluşturucu aklını seferber edip yıkıcı ve yok edici içgüdüleri uzaklaştırmayı gerektiriyor.

  • Bizlerin vatana ve millete yaraşır bir konuşmaya ihtiyacımız vardır. Büyük zorluklara meydan okuyacak ihtiyacımız vardır. Bizleri ve vatanımızı sürüklemek istedikleri bataklık ve uçurumlara sürükleyecek içgüdüsel, yıkıcı ve yok edici konuşmalara ihtiyacımız yoktur.

  • Bizlerin şu an toplumumuzun tüm bileşenleri Hıristiyanı ve Müslümanı ile Vatan Suriye çatısı altında birlik beraberlik içinde olmaya ihtiyacımız vardır.

  • Bizlerin kendimizi güçlendirmemiz ve İslam’ı iddia eden teröristlerin aramıza girmelerine izin veren gaflete yeniden düşmemek için bilgilenmeye ve uyanık kalmaya ihtiyacımız vardır.

  • Bizlerin Suriye’yi nerede olursa olsun düşmanı püskürtecek ve güçlü bir kale olarak kalacak şekilde güçlenmesini sağlama, milli ve ulusal kimliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız vardır.

  • Son olarak da bizlerin insani değerlere dayalı dini ve milli ilkelerimiz pekiştirme, radikalliğe, sömürüye, hegemonyaya ve şiddete karşı mücadeleyi pekiştirmeye ihtiyacımız vardır.

  • Dolayısıyla mantıkla ilgisi olmayan ve içgüdülere dayanan her konuşma bizden değildir, bizler de ondan değiliz.

 

 

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*