Dini Çeşitliliğin Gerçekleri “Taifeler İhtilaf Değil Çoğulculuktur”

Taifecilik ani bir fenomen olup Suriye’de başta halihazırdaki kriz olmak üzere Suriye’deki krizlerin işaretleriyle paralel bir şekilde başlamış olsa bile Suriye halkının varlık birliğini tehdit eden genel bir fenomen temsil etmiyor bilakis bundan doğanların yerel ve şartlara göre bir uzantısı bulunmaktadır, özellikle kriz öncesi Suriye’de taifecilik durumu sivil yerleşim alanları olsun veya işyerleri veyahut da eğitim ve öğretim alanlarında olsun mezhepler arasında bir arada yaşamla özetlenebilir.

Her iki tarafın kendi görüşleri üzerinde ısrarcı olmasına rağmen  Suriye tarihi hakkında bilinen genel bilgiler, Suriye’de yüzlerce yıldan bu yana taifelerin bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca bu varlığın devam ettiğini, Suriye ve çevresinin tanık olduğu siyasi, ekonomik ve kültürel bütün gelişmeler bu varlığı ne değiştirebilmiş ne de etkileyebilmiştir.

Bilakis Suriye 1940’lı yıllarda istiklal merhalesine girerken bile Suriyelilerin taifeciliğe karşı olduklarını ve din ve taifeler arasında dağılmış Suriyeliler arasındaki ilişkinin vatan varlığının kaim olduğu temelin olmadığınıgösteren “din allah’ın vatan herkesin” şiarını kaldırmışlardır.

Bu, din ve taifelerin varlığında Suriyelilerin taifecilik ve dini taassuptan (aşırı dincilik) uzak bir yol edindiklerinin  ve taifecilikten uzak olduklarının bir göstergesidir. Yani bir taifeye bağlı bir kimse başka bir taifeye bağlı bir insana karşı ne düşmanlık ne de karşıtlık göstermiştir.

Çatışmanın mezhepsel olarak okunması tuzağına düşmememiz gerekiyor. Çünkü Suriye’deki ehl-i sünnetin tümü yönetime karşı ayaklanmadı ve IŞİD saflarına katılmadı. Bilakis bunu yapanlar, iç savaş, zihinlerin tahrip edilmesi, aşırılık ve tassubun derinleştirilmesi yoluyla batının çıkar ve hedeflerini gerçekleştirmek için dışarıdan hareket ettirilen azınlıktır. Bu da savaş tüccarları ve batı mafyalarının hanesine akmaktadır.

 

 

اترك تعليق

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz