Suriye Arap Ordusu Milyonlarca İnsanın İnandığı Hadisleri Düzeltiyor!!

Minberler üzerinden söylediler, tehdit ettiler, gözdağı verdiler. Yedi yıldan fazla süreden beri de, tekrar ediyor, müjdeliyor, yalan söylüyorlar.

On milyonlarca insan da hiç düşünmeden onlara inanıyor ve onların peşinden gidiyor. Bunlar kitaplarında yer aldı. Nifak, deccallık ve nikah şeyhlerinin ağızları bas bas bağırmaktan kurudu.

Sözde Ğuta işgalcilerin mezarlığı olacak diye. Delilleri de bir çok kez “sahih” olarak nitelendirdikleri hadis olan; ” Yapılacak olan savaş gününde Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısından biri olan ve kendisine Dimeşk (Şam) denilen şehrin yanındaki el-Ğuta olacaktır” hadis-i sahihtir. Bir çok İslam ve Arap ülkesindeki Vahhabi İslami sitelerinde; Ğuta’da beklenen zaferle havalanan üst düzey din alimi ve davetçisinin diliyle gelen: (Ahir zamanda Ğuta’nın Müslüman’ların kalbinde büyük bir yeri olacaktır.

O günü Müslümanlar oraya sığınacaktır. Ebu Davut, Ebu el Derdaa’dan rivayet ettiğine göre Hz. Resulullah’tan (s.a.v) naklen der ki; “Yapılacak olan savaş gününde Müslümanların sığınağı, Şam şehirlerinin en hayırlısından biri olan ve kendisine Dimeşk (Şam) denilen şehrin yanındaki el-Ğuta olacaktır”).

You Tube ve İslami siteler üzerinden Suriye Arap Ordusuna karşı savaşmaya kışkırtmak içi bu hadisin ne kadar istismar edildiğini çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Hadisi hiç kimseden almamak için takip ettik ve bu hadisi “firil araştırmalar merkezi”nde bulduk (Ebu Davud: el Melahim (4298) ve Ahmed İbni Hanbel (5/197) .

Bu hadis Ebu el Derdaa, Avf Bin Malik, Muaz Bin Cebel ve Hz Peygamber’in (s.a.v) sahabilerinden bir adamdan rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre’nin hadisi ile Ebu Zahiriye’nin Mürsel’inde de şahidi vardır. Hadisi “Fedail-u el Sahabe”de İbn-i Hanbel’den de rivayet edilmiştir Ebu Davut da rivayet etmiştir. İşin hülasası : Hadis mürsel idi. Ancak mevsul olan yolu irsal illetiyle maluldur.

Yani hadis zayıf hadislerdendir. Buna rağmen hadis okutuluyor ve ders programlarında ve kitaplarında bırakılıyor. Gayeleri ise Cennet Hurilerine erişmek gayesiyle kiralıkları silah taşımaya kışkırtıyorlar.

Ğuta’da cereyan edenlerden sonra akıl sahibi kimselerin nezdinde bu hadisin zayıf olduğuna ve hatta kesinlikle doğru olmadığına yönelik şüpheleri kaldı mı? Onlarca hadisçinin hiçbir şek ortaya koymadan, büyük Hadis kitaplarında da gelmiş olması ve sadece sürüyü aldatmaktan başka işleri olmayan şeyhlerin ve alimlerin nakletmesine rağmen bu gibi Hadislerin doğru olmadığını ispat eden tek taraf Suriye Arap Ordusu olmuştur.

Doğu Ğuta’da cereyan edenler Suriye Arap Ordusunun Sahihlerin Sahihi (doğruların doğrusu) olduğunu ortaya koymuş, hiç şüphe getirmeyen doğru ve güvenilir hadislerin de sadece kendisinden geleceğini ispat etmiştir.

Kaynak : firil.net

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*