“Büyük Ölüm” Bizi Takip Ediyor!

Yapılan bir araştırmada, okyanus hayvanlarının nefes almalarını zorlaştıran şiddetli küresel ısınma olgusunun, Dünya tarihinin en büyük kitlesel yok oluşuna neden olduğunu ortaya çıkardı.

Bu olay 252 milyon yıl önceki Permiyen çağı sonunda tüm deniz türlerinin % 96’sı yerkürede yaşayan omurgalıların % 70’ini ortadan kaldırdı.

Araştırmacılar, “Büyük Ölüm” adıyla bilinen şeyin Atmosferi sera gazıyla dolduran Sibirya’daki bir dizi büyük volkanik patlamalara bağladı.

Modern dünyada azgın bir iklim değişikliğinin vuku bulması beklentilerinin meydana gelmesi halinde yerküre benzer bir gelecekle karşı karşıya kalabilir.

Science dergisinde yayınlanan yeni çalışma, ısının artmasıyla birlikte, sıcak suyun artık çoğu deniz organizmasının hayatta kalması için yeterli oksijeni tutamayacağına işaret ediyor.

ABD’li araştırmacılar, büyük ölümden ortaya çıkan derslerin küresel ısınmanın kaderi için büyük etkileri olduğunu söylüyor.

Ayrıca, sera gazlarının kontrolsüz bir şekilde kalmaya devam etmesi halinde, okyanusların ısınma oranının 2100 sularında, Permien dönemi sonlarında tanık olduğu oranın yaklaşık % 20 oranında artabileceğine işaret etti.

Bir dizi bilgisayar simülasyonunda, araştırmacılar Büyük Ölüm sırasında koşullara uymak için sera gazları üretmeleriyle okyanus sıcaklıklarının yaklaşık 10 santigrat derece yükselmesine neden oldu.  Model, okyanusların yaklaşık % 80 oranında oksijen kaybına neden olmasına sebep oldu. Araştırmacılar, kabuklu hayvanlar, balıklar, kabuklu deniz hayvanları, mercan ve köpek balıkları dahil olmak üzere, bu tür rahatsızlıkları tolare edebilme yeteneklerini belirlemek için 61 tür modern deniz organizmasından gelen verileri inceledi.

Simülasyon, en çok etkilenen türün, en çok oksijen kaybına duyarlı, tropiklerden uzakta bulunan türler olduğunu gösterdi.

Fosil kayıtlarından elde edilen veriler, “Büyük Ölüm” sırasında benzer bir yok olma paterninin görüldüğünü doğruladı.

Sıcak ve düşük oksijen koşullarına adapte olmuş tropikal türler, başka yerlerde yeni sığınak bulabilme imkanına sahip oldu.

Kaynak: Daily Mail

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*