Entelektüel Terörizm?!

Yazar “İmad Fevzi Şuaybi” ye göre, Arap bölgemizde, 1970’lerde ve 1980’lerde olduğu gibi, entelektüel terörizmiyle “McCarthyizm” yaygınlaştı.

Öyle ki, solcu ve komünist fikirler yayılmış, sahipleri dini ideolojiye, liberal ve demokratik ve hatta milliyetçilik ideolojisine terörizm uygulamışlardır. En küçük suç küçük burjuvazi en büyüğü ise emperyalist Batıyla işbirlikçi olmaktı.

Buna siyasi ideoloji (milliyetçilik) eşlik etti ki ona karşı düşmanlık besleyen herkese terör estirdi.

Bu aşamada, kültürel “McCarthyizm” iki akım aracılığıyla yenilendi: Biri kendisinden başka herkesi kafir gören ve katlini  vacip sayan dini akım diğeriyse kendisiyle ters düşen herkesi istihbarat ve zalim otoritelerle işbirlikçilikle itham eden demokratik akım.

Bütün bu terörizm, entelektüel olanla (sadece özgür düşünerek yaşayan ve düşünülmeyen hakkında düşünerek yaşayan) politik olanın (doğası gereği geçiş niteliğinde olan) örtüşen bir atmosferde kendini yeniliyor.

Böylece özgür düşünce yok oluyor, düşünceyi men ediyor ve aklı hacz ediyor. Her defasında politikacıyla entelektüel düşünceye sahip kişiler biri birine giriştiklerinde, entelektüel terörizm meydana geliyor yaratıcı fikirlerin büyümesini ve insan bilgisinin gelişimini bozuyor.

Amerika Birleşik Devletleri bunu, McCarthyizm döneminde tanıdı… Bu da, kanıtlara dikkat etmeden komplo ve ihanet suçlamaları yöneltmekle ayakta duran bir davranıştır.

Bu eğilim Amerikan Senato Konseyinde “Joseph McCarthy” adlı bir ABD senatörüne dayandırılıyor. Bu zat Konseyin alt komitelerinden birinin başkanıydı.

Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere pek çok hükümet görevlisini suçladı. Bazılarının Sovyetler Birliği çıkarına çalışan komünist olma suçlamaları nedeniyle hapsedilmesine yol açmıştı. Daha sonra suçlamalarının çoğunun temelsiz olduğu orrtaya çıktı.

Bu terim entelektüellere yönelik kültürel terörizmi ifade etmek için kullanıldı.

Yazar, “Bizimle olmayan herkes karşıtımızdır. Düşmanımıza yakın bir şekilde düşünen herke ise casustur” sözleriyle makalesini bitiriyor.

 

 

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*