“Gözlerimizin Önünde” Kitap –1. Bölüm

( Thierry Meyssan )

Thierry Meyssan’ın “Gözlerimizin Önünde” (Sous nosyeux) kitabının yazı dizisi. Yazarın çok sayıda halkın hizmetinde edindiği deneyimlerden hareketle, son on sekiz yılın ihtiraslı tarihinin yazılması söz konusudur.

Bu kitabın bir benzeri yoktur ve başka hiçbir kimsenin Batılılar tarafından tartışma konusu yapılan hükümetlerin yanında, Latin Amerika, Afrika ve Ortadoğu’da birbirini izleyen olayların içerisinde yer almadığı düşünüldüğünde bunun olması da mümkün değildir.

Yazarın önsözü: Hiçbir bilgi kesin değildir. Tarih, diğer tüm bilimler gibi, doğruluğu kesin olanın ve ortaya çıkan yeni unsurlar karşısında değişenin, hatta çürütülenin yeniden sorgulanmasıdır.

Gerçeklerle Gösterişleri, gerçekler bilgiyi birbirinden ayırt etmeye çalışıyorum. Başkalarını istismar etmeye çalışanlar olduğu sürece uluslararası ilişkilerin demokratik olabileceğini sanmıyorum.

Bu yüzden kendi adıma, kentlerine tanımadığı insanların girdiğini ve onlara kendi yasalarını dayattığını gören, kendilerini idare edenlerin zalim olduğu ve artık meydanı Batılılara bırakmaları gerektiği söylemini yineleyip duran uluslararası televizyon kanallarını dinleyen, isyan ettiklerinde NATO bombalarıyla ezilen masumların tarafında olduğumu söyleyebilirim.

Bu kitabı yazarken, güncel belgelerin ve doğrudan tanıklıkların çok ötesine geçme iddiasındayım. Bununla beraber, benden önceki yazarlardan farklı olarak, ülkemin izlediği siyasetin haklılığını ortaya koyma kaygısı içerisinde olmak yerine, aynı zamanda hem nesnesi hem de öznesi olduğum olaylar arasındaki bağlantıyı anlama çabası içerisindeyim. Bazıları görüşümü açıklamadığımı, tersine gerçekte yaptıklarımı haklı göstermeye çalıştığımı ve bilerek ya da bilmeyerek, açıkça taraf tuttuğumu ortaya koyduğumu ileri süreceklerdir.

Onların gerçeğin ortaya çıkarılması sürecine katılmalarını ve dikkate almadığım belgeleri yayınlayacaklarını ümit ediyorum.

Okuyucuya kullandığım düşünsel yolu izleme imkanı vermek için, Arap Baharının Genel Tarihi’ni değil, ama üç farklı bakış açısıyla üç ayrı kıssayı kaleme aldım.

Ardı Ardına Gelen Fransız Hükümetleri, Müslüman Kardeşler ve Amerikan Yönetimi:İktidarı ele geçirme arayışında olan Müslüman Kardeşler, halklara egemen olmak için yürüttükleri mücadeleye Fransa’yı da katma imkanlarını aramayı sürdürürken, kendilerini Birleşik Krallık ve ABD’nin hizmetine sundular.

Sadece kendi çıkarlarının peşinden koşan Fransız yöneticiler, ne Müslüman Kardeşler’in, ne de ABD’li efendilerinin mantığını anlama çabası içerisinde olmadılar. Tek kaygıları sömürgeciliğin sağladığı faydalara yeniden kavuşmak ve bu yolla ceplerini doldurmaktı. Ne olup bittiği ve neyin hazırlıklarını yaptıklarına ilişkin bilgilere sadece Washington ve Londra sahipti.

Dolayısıyla ortaya çıkan sonuç sanki”RuslarIn Oyuncak Bebeklerine” benziyordu: kendiliğinden gelişmiş gibi görünen olayların örgütlenmesini, bazı kararların en ince ayrıntı ve ilintileri sonucunda oluştuğunu ancak zamanla anlayabiliyoruz.

Tanık olduklarım, aynı konu hakkında okuyucularımın bugüne kadar duyabildiklerinden öylesine farklı ki, kimileri yazdıklarımın doğurabileceği sonuçlardan ötürü korkuya kapılacaktır.

Bazıları ise aksine bu devasa yönlendirme ve buna son verme yöntemi üzerine kafa yoracaktır.

Hiç şüphe yok ki emperyalizm taraftarları, fetiş deyimleriyle beni « komploculukla » suçlama fırsatını kaçırmayacaklardır.

Bu, on beş yıldır yineledikleri ucuz bir hakarettir. 11 Eylül 2001 saldırılarının resmi anlatımına karşı çıktığım günden beri bunu fazlasıyla kullandılar.

Yalanlarında ısrar ediyorlar ve ABD’de, Fransa’da, Belçika’da, v.b. katliam gerçekleştirmekle suçladıkları El-Kaide’yi Libya ve Suriye’de açıkça destekleyerek kendi kendilerine ihanet ediyorlar.

Herhangi bir toplu görüş gerçeğin inşa edilmesine izin vermez. Sadece ve sadece delillere dayalı akıl ancak buna yaklaşabilir.

En sonunda da samimi olan herkesin, küçük hatalar düzeltildikten sonra ortaya çıkan gerçekler toplamına mantıklı ve uyumlu bir açıklama önererek yanıt vermesi gerekecektir.

voltairenet.org

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*