Gözlerimizin Önünde 9. Bölüm- Uluslararası Cihadın Kurulmasına Doğru

Thierry Meyssan Yazdı

1985’te Birleşik Krallık, akademik uzmanlık geleneğine sadık kalarak, Müslüman toplumlarını ve Kardeşler’in bunları nasıl etki altında bırakabileceğini incelemekle görevli bir enstitü olan Oxford Centre for Islamic Studies’i kurar.

1989’da Kardeşler, bu kez Sudan’da Albay Ömer el Beşir yararına bir ikinci askeri darbeyi başarıyla gerçekleştirir.

Beşir, ülkenin Mürşidi Hasan el Turabi’yi Millet Meclisi Başkanlığına yerleştirmekte gecikmez.

Turabi, Londra’da düzenlenen bir konferansta, ülkesinin dünyadaki İslamcı grupların geri üssü haline geleceğini duyurur.

Yine 1989 yılında, iktidardaki parti çeşitli skandallarla çökerken, “Abbasi Medeni” çevresinde Cezayir’de İslami Selamet Cephesi (FİS) ortaya çıkar.

FİS, Suudilerin “armağanı” camiler ve bunun sonucu olarak on yıllardır buralara gidip gelen Cezayirliler tarafından desteklenir.

İdeolojisine bağlılıktan daha çok mevcut idarecilerin reddedilmesi nedeniyle FİS yerel seçimleri kazanır. Siyasetin başarısız kaldığını ve İslamcılarla ontolojik olarak müzakere etmenin imkansız olduğunu değerlendiren ordu bir askeri darbe düzenler ve seçimleriiptal eder.

Ülke, birçok belirsizliğe sahip, uzun ve kanlı bir iç savaşa saplanır. Gerillalar 150 000’den fazla insanı öldürür. İslamcılar hem bireysel, hem de toplu cezalandırma eylemleri yapmaktan çekinmezler.

Örneğin, yayınlanan fetvaya karşın oy kullanmış olmakla suçlanan Bin Talha sakinlerini katledip köyü yerle bir ederler. Cezayir, yeni operasyonlar için bir açık laboratuar işlevi görür. Köylüleri katledenlerin İslamcılar değil de askerler olduğuna ilişkin söylentiler yayılır.

Gerçekte ABD’de eğitim gören birçok üst düzey gizli servis yetkilisi İslamcıların arasına karışır ve karışıklık çıkarırlar. 1991’de, “Sururiciler” monarşiye karşı başkaldırırken, Afganistan Savaşı sonunda Suudi Arabistan’a geri dönen veanti-komünist mücadelenin kahramanı gibi karşılanan Usame bin Ladin, Kral ile resmi olarak ihtilafa düşer.

“İslami Uyanış” adı verilen bu intifada dört yıl sürer ve başlıca liderlerin hapse atılmasıyla sona erer. Tam otoriteye sahip olduğunu sanan monarşiye, Kardeşler’in siyasetle dini birbirine karıştırmayı sürdürerek camiler aracılığıyla isyan koşullarını yarattığını gösterir.

Bu bağlam içerisinde, Usame bin Ladin Iraklılara karşı daha önce Afganistan’da çarpışmış birkaç bin savaşçının yardımını önerdiğini iddia eder ama ne ilginçtir ki Kral, ABD ve müttefiklerinin milyonlarca askerini tercih edecektir.

Bu doğrultudaUsama bin Ladin, Iraklılara karşı Afganistan’da birkaç binden oluşan eski muhariplerden oluşan bir yardım sunduğunu iddia eder lakin sürpriz, Kral’ın ABD ve müttefiklerinden bir milyon askeri tercih etmesi olmuştu.

Bu sebeple Kardeşler’in otoritesinden uzaklaşanve monarşiye karşı başkaldıran İslamcıların kontrolünü yeniden ele geçirme göreviyle Suudi’den Sudan’a sürgüne gider. “Hasan el Turabi” ile birlikte, elliye yakın ülkeden İslamcı ve milliyetçi hareketin temsilcilerini davet ettiği Pan-Arap ve Pan-İslamist halk konferansları düzenler.

Suudi Arabistan’ın devletleri bir araya getiren İslam Konferansı Örgütü ile daha önce yaptığının bu kez partiler düzeyinde oluşturulması söz konusudur. Katılımcılar, toplantıların giderlerinin Suudiler tarafından karşılandığından ve bunların düzenlendikleri otelleri CIA’nın izlediğinden habersizdirler.

Yaser Arafat’tan Lübnan Hizbullah’ına kadar herkes bu toplantılara katılır.

FBI, CIA’nın başta Afganistan savaşı –ama aynı zamanda Latin Amerika’daki uyuşturucu kaçakçılığını da- olmak üzere, gizli operasyonlarının finansmanında kullandığı büyük Müslüman bankası BCCI’yi mahkum ettirmeyi başarır.

Bankanın iflası duyurulduğunda, küçük mevduat sahiplerine paraları iade edilmez ama Usame bin Ladin, Washington’un hizmetinde Müslüman Kardeşler’in davasını sürdürmek için 1,4 milyar dolarını geri almayı başarır.

CIA bunun üzerine faaliyetlerini Faysal Islamic Bank ve bağlı şirketi Al Baraka’ya aktarır.

Devam Edecek…

Kaynak : ( voltairenet.org )

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*