GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE 10. Bölüm -Pentagon’un Yedek Gücü Olarak Müslüman Kardeşler

( Thierry Meyssan Yazdı )

Thierry Meyssan’ın “Gözlerimizin önünde” kitabını yayınlamayı sürdürüyoruz.

Bu bölümde, terörist örgüt Müslüman Kardeşler’in Pentagon’un bünyesine nasıldahil edildiğini anlatıyor.

Müslüman Kardeşler, Soğuk Savaş süresince eski Naziler tarafından oluşturulan Sovyetler karşıtı şebekelere bağlanmıştır.

Suudi Usame bin Ladin ve özel doktoru Mısırlı Eyman el-Zevahiri, 1998 yılında “Yahudi ve Haçlılara karşı küresel İslami cephe” adlı metni yayınlarlar.

Metin Londonistan’da bulunan Advice and Reformation Committee adlı büroları tarafından dağıtılır.

El Zevahiri Cumhurbaşkanı Sedat’a yönelik suikastı örgütler, ardından Hasan el-Turabi ve Ömer el-Beşir’in gizli servisleri için çalışır. Bugün El Kaide’yi yönetmektedir.

Pentagon tarafından ele alınan İslamcılar: 90’lı yılların başında Pentagon, bugüne kadar sadece CIA’ya bağlı olan İslamcıları faaliyetlerine dahil etme kararı alır.

Buna, Avrupa’daki NATO gizli servisleri (Gladio A) göz önünde bulundurularak, Gladio B operasyonu adı verilir.

On yıl boyunca, bütün İslamcı liderler –Usame bin Ladin ve Eymen el Zevahiri de dahil- US Air Force’a bağlı uçaklarda seyahat eder.

Birleşik Krallık, Türkiye ve Azerbaycan bu operasyona katılırlar. Bunun sonucunda İslamcılar –ki bugüne kadar gölge savaşçı konumundaydılar- kamuoyu önünde açıkça NATO güçlerine dahil edilmiş olur.

Suudi Arabistan –aynı anda bir devlet, hem de Suudilerin özel mülkiyeti olan devlet-, resmen dünya İslamcılığını yönetmekle yükümlü bir şirket haline gelir.

Kral, 1992 yılında “Devlet, İslam inancını korur ve Şeriat’ı uygular. Hayrı dayatır ve şer ile mücadele eder (el Emri bil Maaruf vel Nehy An el Munkar). İslam’ın farzlarını yerine getirir (…) İslam’ın, toplumun ve Müslüman yurdunun savunulması, Kral’ın tüm uyruklarının ödevidir” şartını içeren bir temel yasayı ilan eder.

Galler Prensi Charles 1993 yılında, Suudi gizli servislerinin şefi Prens Türki’nin başına getirildiği Oxford Centre for İslamic Studies’i yönetimi altına alır.

Londra, “Londonistan”dan söz edilecek kadar, açık bir şekilde Gladio B’nin beyni haline gelir.

Arap Müslüman Kardeşler ve Pakistanlı Cemaat-i İslami, Dünya İslam Birliğinin şemsiyesi altında, Finsbury Park Camii çevresinde birçok kültürel ve dini dernek kurar.

Bu düzenek, Beslan’daki Rus Okulu’ndan, Richard Reid’e varıncaya kadar birçok canlı bombanın devşirilmesini sağlayacaktır.

Londonistan, İslamcılarla Suudi Arabistan arasındaki mutabakat Birleşik Krallık’a kadar uzandığı için – topyekun eylem özgürlüğü, ama iç politikaya müdahale yasağı-, Birleşik Krallık’taki Müslüman diasporasına değil ama Arap dünyasına yönelik yayın yapan özellikle birçok medya kuruluşu, yayınevi, gazete (her ikisi de bugünkü Arabistan Kralı Salman’ın çocukları tarafından yönetilen El Hayat ve Eş-Şark el-Avsat) ve televizyon kanallarından (Prens El-Velid bin-Telal’a ait MBC Grubu yirmiye yakın televizyon kanalı üzerinden yayın yapıyor) oluşmaktadır.

Bu kanallar Birleşik Krallık’ta yaşayan Müslümanlar’ayönelmemiş, bilakis Arap dünyasına yönelmiştir.

Çünkü İslamcılar ile Suudi Arabistan Krallığı arasındaki anlaşma Birleşik Krallık’taki genişlemesini göz önüne alıyor “serbest bir şekilde çalışmalarına izin veriyor lakin, iç politikaya müdahale yasağı ile”

Bu grup devasa paraları harekete geçirmekte ve binlerce insana istihdam sağlamaktadır.

Sonrasında İngilizlerin artık meşruluğunu savunmayacakları 11 Eylül 2001 saldırılarına kadar kamuoyu önünde açıkça işlerliğini sürdürecektir.

“Suriyeli” Ebu Mus’ab (fotoğrafta Usame bin Ladin ile birlikte) “Gerilim stratejisi”ni İslami terimlerle teorileştirmiştir. Avrupa’daki saldırıları yönetmek üzere Madrid ve Londra’da yasal bir acente kurmuştur.

Bin Ladin ve Cezayirli Silahlı İslami Grup (GİA) arasında irtibat subayı haline gelen ve başarısız Hama darbesinden sağ kurtulan kazazede “Suriyeli” Ebu Musab, “Merkezi Olmayan Cihat” teorisyenlerinden biri olur.

Devamı Gelecek…

( Kaynak: voltairenet.org )

اترك تعليق

İlk Yorum Hakkı Senin!

Bildir
avatar
wpDiscuz