Altından Bölge Suriye’de Yeni Bir Başlangıç Yapacak

Suriye’de “Fırat’ın Doğusu” olarak adlandırılan coğrafyanın geniş alanlarının Suriye devleti topraklarına geri dönmesiyle Suriye’de büyük stratejik başarılar yaşanıyor; bu nedenle geri dönüş, Suriye’de gelecekte siyasi, ekonomik ve sosyal her düzeyde önemli stratejik değişiklikler yaratacak nitelikli başarılar açısından önlemdir.

Doğu Fırat’ın Suriye devletine geri dönüşü konusunda, çerçeve genişlemediği için (önemi açısından) siyasi ve sosyal boyutta çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz.

Bununla birlikte, bölgenin, tüm göstergeler ve içeriklerle birlikte, Suriye coğrafyası veya Suriye toplumundan, kuzeyinden doğusuna kadar bütün bileşenleriyle ayrılmamış, Suriye halkının kolektif bileşenlerinin doğal bir yapısal bileşeni olarak kabul edilen, bütün bileşenleriyle bağlantılı bir varlık derinliği olduğunu belirtmek önemlidir.

Her halükarda akılda kalan soru, Fırat’ın doğusunun Suriye devletinin coğrafyasına geri dönmesinin ekonomik açıdan ne anlama geliyor ? “Doğu Fırat Bölgesi” adı verilen bölge, ülkenin toplam yüzölçümünün yaklaşık %35’ini teşkil etmektedir.

El Haseke ilinin büyük çoğunluğuna ek olarak, Deyrezzor ilinin kuzey kesiminden başlayarak Türkiye sınırına kadar sürmekte, Suriye-Türkiye sınırı boyunca batıya Rakka’ya kadar uzanmaktadır.

Fırat Nehri, Araplar ve Kürtlerin tartışmalı oranlarda yaşadığı, Fırat’ın doğusu ile Suriye toprakları olarak adlandırılanlar arasındaki sınırdır, ancak çoğu çalışma ve gerçeklere göre çoğunluğunu Araplar oluşturmaktadır.

Tarihsel olarak, Doğu Fırat bölgesi, Suriye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma sürecinin geçtiğimiz on yıllara dayanan temel dayanağı olan stratejik ekonomik (petrol ve tarımsal) maddlerin %70’inin yoğunlaştığı Suriye ekonomisi için sağlam bir temel olarak kabul edilmektedir.

Suriye’de ekili alanların yaklaşık % 75’i, çok sayıda buğday ve tahıl değirmenlerine ek olarak, Fırat bölgesinin doğusunda yoğunlaşmıştır.

Bu bağlamda en belirgin olanı, Deyrezzor’un kuzeyindeki el Omar sahası ve bölgenin coğrafyasına dağılmış diğer petrol sahalarının yanı sıra, Haseke ilindeki Rumeylan bölgesindeki büyük petrol sahaları gibi en fazla üretken ve verimli petrol sahaları arasında bulunan çok sayıda stratejik petrol sahasının varlığıdır.

Fırat’ın doğusundaki bölgenin büyük çoğunluğunun Suriye devletine geri dönüşü, Suriye devletinin ve Suriye toplumunun savaş boyunca karşılaştıkları ekonomik sorunları, enerji kaynaklarını ve petrol türevlerini güvence altına almakla ilgili sorunlar veya buğday ve çeşitli diğer tahıl ve un ihtiyacını güvence altına almak konusunda büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

Ancak, savaşın ürettiği başlıca istihkaklar ışığında geri dönüş fizibilitesi, acil durum planının hızlı bir şekilde uygulanması, idari komiteler dışında hızlı bir şekilde uygulanmasını ve altyapının rehabilitasyonu ile savaş, sabotaj ve hırsızlıktan kısmen veya tamamen zarar gören şebekeler ve petrol boru hatlarının restorasyonunu amaçlayan bürokratik prosedürlerle Homs ve Banyas’taki üretim sahaları ile rafineriler arasındaki savaş, yıkım, hırsızlık ve tam hızlı bağlantılardan kısmen veya tamamen zarar görmüş olan şebekelerin ve petrol boru hatlarının altyapısı ve restorasyonunu gerektirir.

Suriyeli Uzma – Dr. Medyen Ali

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*