Müttefiklerden Tehlikeli Karar ve Mesaj .. Tüm NATO Erdoğan’ın Arkasında Dursa Bile Toprağı Kurtaracağız

Güvenlik Konseyi’ndeki Suriye açıklamalarını takip ettiğimizden beri, Suriye diplomasisinin Birleşmiş Milletler’in kararlarını ve Güvenlik Konseyi’nin evraklarını yıkaması için akıl ve hikmet için bir fırsat vermesine alıştık..

Ama BM ve GK varoluş mantığının tamamı yıkayamıyor çünkü mantıksız ve abes milletlerden ve konseyden oluşuyor..

Uluslararası davranışın kanunlaştırılması için herhangi bir mantığını veya herhangi sağlam bir sürecini reddedenlerin hababam sınıfına dönüştü…

Suriye bildirilerinin tamamının Hababam Sınıfındakilerin tümüne BM tüm kararlarını geri getirmesi sayfa sayfa ve satır satır okumasına rağmen…

Bizler de bunları adımız gibi bilmeye başladık.. Ancak GK aklı ve yasal mantığı anlayışında Hababam Sınıfındaki Mürsi el Zinati’nin mantığı anlayışından farklı değildir.

Yani kaba kuvvet ve zorbalık mantığı.

Bu nedenle, bu konsey, güvenilirliğini ve gerçeklikle tüm temasını kaybettiğini işaretlerle ve kinayelerle anlamadı. Gerçekle her iletişimi kaybetti.

Hayal kurma veya inkar ve belirsizlik durumunda kalmaması için açık bir şekilde konuşmamız gerekiyordu.

Bu nedenle, Suriye daimi temsilcisinin bu konseye veya hababam sınıfına taraflı uluslararası kararların ahmaklığı, çelişkileri ve yasal metinden sapmaları hakkında her seferinde duyması gereken gerekli açıklamalarından sonra, Suriye pozisyonunun, açık ve net bir şekilde, açık sözlülükle, Suriye ile Güvenlik Konseyi çetesi arasındaki çatışma oturumlarında herkesin en zorlayıcı olabileceği bir ifade ile öz güvenle söylenmesi gerekiyordu..

Bu tutumun özeti, Suriye daimi temsilcisi tarafından şüpheye hiç mahal vermeden aşağıdaki ifadeyle harfiyyen söylenen ibaredir :  “Eğer bazıları Türkiye’nin Kıbrıs’ın bir bölümünü 1974 yılından beri işgal etme tecrübesini ülkemde tekrarlama rüyasında ise, bunun olmasına izin vermeyeceğiz.

NATO’nun tamamı Erdoğan’ın arkasında dursa bile!”.

Bu sözlerin anlamı çok büyüktür.. Ağır anlamlar taşır.Çünkü, erteleme ve tehditlerle somut olarak bir emri vaki dayatabileceğini düşünen herkese meydan okuma mesajıdır.

Suriye’nin özellikle Türk başta olmak üzere herhangi bir işgalin Suriye toprakları üzerinde kalmak için herhangi bir işgali men etme yolunda Suriye’nin azami seçeneklere gideceğine işaret ediyor.

Bu seçenek Suriye-Rusya-İran paktının seçeneği olup Suriye onların yerine tebliğ edecektir..

Bir başka değişle eğer Erdoğan NATO’nun desteğiyle imkansız olduğunu zannediyorsa ki Suriye kararı, eğer NATO Erdoğan’a destek kararı alırsa, onunla karşılaşacak taraf olacaktır.

Hiç şüphesiz bu mesaj hem NATO üyeleri hem de Türkiye’de etkisini bırakacaktır. Çünkü bu taahhütten sonra herhangi bir gafilin, müttefikler adına Suriye adıyla okunan müttefiklerin toplu mesajını göz ardı etmesi imkansızdır.

 Bu beyan ve bu ibareyle her Suriyelinin en küçük okulda öğrendiği şey olan; insanlar ve cinlerden dehaların önümüzde dursa bile yolumuza devam edeceğiz, mesajıdır.

Buna ayrıca; NATO askerleri ve Erdoğan da dahil önümüzde dursa bile, ibaresini de ekliyoruz.

( Naram SARGON yazdı )

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*